П Р О Т О К О Л звітно-виборчих зборів Українського клубу "Німецький курцхаар"

П Р О Т О К О Л     

        звітно-виборчих зборів Українського клубу "Німецький курцхаар"

 

 11 травня 2019 року                                                 с. Красилівка,Броварского

                                                                                    р-ну, Київської області   

 

Присутні : Президент Українського клубу "Німецький курцхаар" Гапон О.А., віце-президент Українського клубу "Німецький курцхаар"  Оборонков А.І.,та  члени клубу:

Балан А., Береговий С., Березовська А., Брюхович А., Грицай В., Дьомін В., Дмитраш С., Доросевіч С.,  Католіченко А., Кісільчук І. (доручення Трояну І.), Ковальчук С. ( доручення Березовській А.), Любченко Д., Максимов М., Неня В. (доручення Березовській А.), Новікова Т. (доручення Березовській А.),  Орлюк В., Павенко В., Петелько В., Томах Г., Троян І., Чекал О., Янчук О., Яремчук С., у кількості 25 осіб.

Голова засідання: Президент Українського клубу "Німецький курцхаар" Гапон О.А.

Секретар: Березовська А.О.

Запрошений представник КСУ: Рикова І.Є.

На початку зборів, Президент Українського клубу "Німецький курцхаар" Гапон О.А. запропонував розглянути питання щодо присутності членів клубу на цих зборах. Із більш ніж 70 членів клубу, сьогодні на зборах присутні тільки 25 осіб. Також проінформував, що більшість членів Клубу відсутні на зборах так, як втратили зв'язок з Клубом, також є члени Клубу, що не платять членські внески роками і  не підтримують Клуб своєю діяльністю. І задав запитання:

- Що , в даному випадку робити з ними?

       Троян І.В. запропонував виключити всіх, хто втратив зв'язок з Клубом та  не сплачує добровільні  внески. Його підтримали Орлюк В. та інші.

 

Дану пропозицію Гапон О.А. було поставлено на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ: « за» - 14, «проти»- 7, «утрималися» - 4.

ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ : Виключити з членів Клубу усіх, хто втратив зв'язок з Клубом та  не сплачує добровільні  внески.

Таким чином з членів клубу виключено: ( за окремим списком).

 

Також Гапон О.А. проінформував, що на 15-00 годину присутні 25 членів Клубу із 27(відсутні  Фролов В., Віхров С.) , таким чином збори є правомірними та запропонував розпочати роботу.

     Для ведення зборів, Гапон О.А. , запропонував обрати робочу президію у кількості 3 осіб.

     До складу президії Любченко Д. запропонував Гапона О.А., Троян І.В. запропонував Оборонкова А.І., Гапон О.А. запропонував Березовську А.О.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати робочу президію звітно-виборних зборів Українського клубу "Німецький курцхаар" у кількості 3(трьох) осіб:                   Голова зборів:  Гапон О.А.,  член президії: Оборонков А.І., секретар : Березовська А.О.

 

Президент Українського клубу "Німецький курцхаар" Гапон О.А. запаропонував наступний порядок  денний.

 

                                                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ :                    

                                                                                                                                                                      

  1. Звіт Правління Клубу про виконану роботу за звітний період. Обговорення учасниками зборів звіту Президента клубу.
  2. Обрання Президента та Віце-президента клубу.
  3. Про Стату Клубу, зміни та доповнення
  4. Обрання представників Клубу в областях.
  5. Обрання голів та членів комісій: по племінній роботі, по робочих якостях, по інформаційній роботі, ревізійної комісії.
  6. Про затвердження символіки Клубу.
  7. Про встановлення суми добровільних вступних та членських внесків.
  8. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ : Затвердити вищевказаний порядок денний.

 

 

         

 П.1. Звіт Правління Клубу про виконану роботу за звітний період. Обговорення учасниками зборів  звіту Президента клубу.

 

 

СЛУХАЛИ: Звіт Гапона О.А., щодо роботи Клубу за роки його існування, проведення спортивно-кінологічних заходів та фінансового становища заперіод з 2012 по 2019 рік. Гапон О.А. наголосив на тому, що більшість членів клубу не  сплатила членські внески терміном понад рік. Список про сплату внесків представлений бухгалтером клубу Новіковою Т.П.

 

ВИСТУПИЛИ: Виступив Троян І.В. і  висловив ряд зауважень, щодо діяльності діючого Президента, зокрема, що він спілкується російською мовою,

жоден документ Украінського клубу не перекладений на украінську мову, під час  збройної агресії Росії проти Украіни їздив та брав участь у спортивно-кінологічних заходах на території Росії, а саме у Мурманську на Чемпіонаті Росії по білій куріпці і про те,  що в Клубі  украінського фактично , окрім назви  нічого немає. Окрім того, Троян І.В. заявив, що Гапон О.А. не проводить племінні міроприємства клубу , не приймає участі  в щорічних заходах Всесвітнього клубу Німецький курцхаар .

Також Троян І.В. висловив зауваження щодо участі членів клубу в різноманітних кінологічних заходах за межами країни, сплату внесків у Всесвітній клуб Німецький курцхаар ,участь членів  Клубу в кінологічних заходах , які були та мають бути проведені у майбутньому.

        Після виступу  Трояна І.В., Гапон  О.А. зауважив йому, що не потрібно займатися політичною діяльністю на зборах Клубу. Висловлення про мову не стосується діяльності Клубу.

        Далі в обговоренні питання діяльності Клубу прийняли участь всі члени Зборів:

Брюхович А., Березовська А.,  Орлюк В. та інші, щодо вищевиказаного.

Також виступив Дмитраш С. по правилах та проведенню змагань для німецьких курцхаарів .

 

ЗАПРОПОНУВАЛИ: Роботу клубу визнати такою, що потребує покращення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ: Роботу клубу визнати такою, що потребує покращення. Клуб має існувати за рахунок внесків його членів, а не на особисті кошти президента та віце-президента. Всі питання, щодо діяльності клубу треба виносити на розгляд Правління клубу, яке має бути обрано.

 

                      

                 П.2. Обрання Президента та Віце-президента  клубу.

ВИСТУПИЛИ:  Гапон  О.А. з питанням , щодо обрання Президента та віце-президента клубу таємним чи відкритим голосуванням.

ГОЛОСУВАЛИ: За "відкрите"-4, за "таємне"-21.   

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрання нового Президента провести таємним голосуванням.

 

ВИСТУПИЛИ: Гапон О.А. з пропозицією обрати лічильну комісію для голосування у кількості трьох осіб: Голова лічильної комісії Дмитраш С., секретар Католіченко А., член комісії Грицай В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:« За» - одноголосно.

 

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію для голосування у кількості трьох осіб: Голова лічильної комісії: Дмитраш С., секретар: Католіченко А., член комісії: Грицай В.

Членами клубу було запопоновано кандидатури Гапона О.А.,Оборонкова А.І.

Оборонков А.І. взяв самовідвід.

Католіченко А. запропонував кандидатуру Трояна І.В.

  ВИСТУПИЛИ: Голова лічильної комісії Дмитраш С.,  оголосив  кандидатів на посаду Президента клубу: Гапона О.А. та  Троян І.В., які  в  своїх подальших виступах висловили свою концепцію бачення майбутнього розвитку Клубу та породи курцхаар, взагалі в Україні.

 

ПОСТАНОВИЛИ: Секретарю лічильної комісії Католіченко А. роздати членам клубу бюлетені з призвіщами кандидатів для таємного голосування та зібрати їх для підрахунку голосів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

РІШЕНЯ ПРИЙНЯТЕ.

 

ВИСТУПИЛИ: Голова лічильної комісії Дмитраш С.,  оголосив результати таємного голосування на посаду Президента Українського Клубу "Німецький курцхаар"

- «За» Гапона Олександра Андрійовича- 15 голосів;

- «За»Трояна Ігора Васильовича -6 голосів;

- «Утрималися»  -4.

 

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати на посаду Президента Українського Клубу "Німецький курцхаар" Гапона Олександра Андрійовича на строк три роки з 11.05.2019 року.

 

ВИСТУПИЛИ: Гапон О.А. з пропозицією кандидатів на посаду віце-президента Клубу: Доросевіча С. та  Оборонкова А. Останій взяв самовідвід.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати на посаду віце-президента клубу Доросевіча Сергія Георгійовича строком на три роки.

 

                    П.3 Про Статут Клубу, зміни та доповнення

 

ВИСТУПИЛИ: Гапон О.А.: Положення про Клуб "Німецький курцхаар" потребує внести зміни в пункт 4.24 "Робочі комісії", та скасувати експертно-виставочну комісію за непотрібністю. Також "Ревізійну комісію" замінити на "Ревізор".

Виступив Троян І.В з пропозицією написати нормальний Статут клубу, а не якесь положення на украінській мові і затвердити його к КСУ. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Президенту клубу написати  Статут клубу,  на украінській мові і затвердити його к КСУ.

 

                              П.4.  Обрання представників Клубу в областях.

ВИСТУПИЛИ:  Гапон О.А.  з пропозицією обрати  представників Клубу в областях і  запропонував:

- Київська - Доросевіч  С.Г.;

- Вінницька - Троян І.В.;

- Черкаси - Яремчук  С.;

- Одеська - Дьомін  В.;

- Харківська - Березовська  А.;

- Донецька - Дмитраш  С.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати  представників Клубу в областях:

- Київська - Доросевіч  С.Г.;

- Вінницька - Троян І.В.;

- Черкаси - Яремчук  С.;

- Одеська - Дьомін  В.;

- Харківська - Березовська  А.;

- Донецька - Дмитраш  С.

 

 

   П.5. Обрання голів та членів комісій: по племінній роботі, по робочих якостях, по інформаційній роботі, ревізійної комісії.

 

 

ВИСТУПИЛИ:  Доросевіч С., щодо обрання голів та членів комісій Клубу і запопонував:

-Племінна комісія: голова Березовська А., член комісії Католіченко А.,        Дьомін В.;

- Комісія з робочих якостей:  Дмитраш С.(проведення змагань ФТ), Троян І. (проведення племінних  і багатосторонніх змагань);

- Інформаційна комісія: Католіченко А., Орлюк В.;

- Ревізор:  Новікова Тетяна Павлівна

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати голів та членів комісій Клубу :

-Племінна комісія: голова Березовська А., член комісії Католіченко А.,        Дьомін В.;

- Комісія з робочих якостей:  Дмитраш С.(проведення змагань ФТ), Троян І. (проведення племінних  і багатосторонніх змагань);

- Інформаційна комісія: Католіченко А., Орлюк В.;

- Ревізор:  Новікова Тетяна Павлівна

 

 

                          П.6 . Про затвердження символіки Клубу.

 

ВИСТУПИЛИ: Гапон О.А. про те, що за минулий період члени клубу ініціювали змінити символіку клубу та печатку, що передбачено Положенням про клуб. У зв'язку з цим запропонував затвердити новий вид логотипу, прапору та печатки , згідно з поданими зразками.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити новий вид логотипу, прапору та печатки ,  згідно з поданими зразками.

 

 

           П.7. Про встановлення суми добровільних вступних та членських внесків.

ВИСТУПИЛИ: Католіченко А. запропонував встановити суму добровільного членського внеску у розмірі 500 гривень для членів клубу та 200 гривень, первинний вступний внесок. Сплату внесків робити у І-му півріччі поточного року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Встановити суму добровільного членського внеску у розмірі 500 гривень для членів клубу та 200 гривень, первинний вступний внесок. Сплату внесків робити у І-му півріччі поточного року.

 

                 П.8. Різне.

ВИСТУПИЛИ:  Католіченко А., Балан А. про розробку сайту Клубу,  дипломів Клубу та іншої друкарської продукції.

ВИРІШИЛИ: Розробку сайту Клубу доручити Католіченко А., Балан А., друкарської продукції Янчук О. Всі витрати сплачувати за рахунок членських внесків.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

« за» - одноголосно.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Розробку сайту Клубу доручити Католіченко А., Балан А., друкарської продукції Янчук О. Всі витрати сплачувати за рахунок членських внесків.

 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Рикової І.Є. про  кошторис проведення клубної виставки 11.05.2019 року і про витрати:

Зареєстрровано 55 собак/550 грн., разом 30250 грн.

Вартість квитків експерта Бухарест-Київ та назад - 10000 грн.

Оплата екперту за судддівство - 6000 грн.

Аренда стадіону, частка клубу "Німецький курцхаар" - 400грн.

Каталог- 5000 грн.(загальна)

Оплата рингової бригаді та перекладачу - 1500 грн.

Призовий фонд - 2805 грн.

Готель для експерта - 1200 грн.

Екскурсія містом - 3000грн.

Робоча бригада по реєстрації - 2000грн.

Банер 1000 грн.

Разом 34000грн., що більше ніж сума внесків за участь на 3750 грн.

 

РІШЕННЯ: Прийняти до уваги.

 

Порядок денний вичерпано.

 

Головуючий зборів:                                                           А.О. Гапон

 

Секретар зборів:                                                                А.О. Березовська