НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВИХ КЛУБНИХ ЮНІОРСЬКИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ПОРІД ЛЯГАВИХ СОБАК В УКРАЇНІ Test Jugendlich Prüfung (TJP-UA)

НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ  ТЕСТОВИХ КЛУБНИХ     ЮНІОРСЬКИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ПОРІД ЛЯГАВИХ СОБАК В УКРАЇНІ

Test Jugendlich Prüfung (TJP-UA) (15.01.2019)

 1. Загальні положення.

Тестові Клубні Юніорські Іспити Лягавих (ТJP-UA) - це племінний захід, до моменту проведення якого молоді собаки, завдяки відповідній підготовці, повинні проявляти успадковані від батьків природні мисливські якості на тому рівні, щоб мати можливість оцінити їх чуття, бажання працювати, пошук, стійку і контактність з провідником.

Цей захід дає можливість оцінити племінну цінність батьків-плідників через оцінювання більшої частини молодих собак з одного виводку.

Головним завданням суддів є виділити собак які мають особо цінні якості та здібності для подальшого використання їх в розведенні та селекції в якості плідників.

Під час іспитів (ТJP-UA) оцінюються такі успадковані від батьків природні мисливськи якості:

для порід Німецький Дратхаар та Німецький Курцхаар:

Дисципліна

Коефіцієнт

Робота по сліду

2

Використання Чуття

2

Пошук

1

Стійка

1

Контактність

1

Слухняність

без

Стійкість до пострілу

без

 

Для інших порід лягавих собак:

Дисципліна

Коефіцієнт

Стійка

2

Пошук

1

Використання Чуття

2

Робота по сліду (не обов’язково)

1

Контактність

1

Слухняність

без

Стійкість до пострілу

без

 

 

Необхідно визначити:

(для порід Німецький Дратхаар та Німецький Курцхаар)

 1. Манера полювання (з голосом по сліду, з голосом по видимому звірю, не виявлено, мовчки, пустобрех). Оцінка роботи з голосом по сліду, з голосом по видимому звірові і мовчки може бути дана тільки при роботі по сліду зайця або лисиці. Оскільки робота собаки з голосом є важливим критерієм для селекції і практичного полювання, бажано, в ході випробувань, по можливості, визначити цей факт.
 2. Якщо була показана робота з голосом по іншому звіру, необхідно зробити про це відмітку в оціночному аркуші з підписом Головного судді. Мовчазне переслідування іншого видимого звіра також необхідно відзначити в примітках.
 3. Характер і поведінку собаки, за можливістю, необхідно оцінювати протягом всього випробування, фіксувати і вносити дані до відповідних розділів оціночного аркуша. Оцінку проводять відповідно до перелічених критеріїв визначення особливостей характеру і поведінки (Оцінювані критерії наведені в додатку до Правил випробувань)
 4. Недоліки та вади екстер'єру (прикусу, очей, сім'яників та інші грубі недоліки екстер'єру).
 5. Ідентифікація (контроль відповідності чіпу або тавра).

Оцінка роботи кожної собаки з усіх дисциплін проводять окремо від інших собак. Кожній собаці необхідно давати багаторазову можливість продемонструвати свої робочі якості.

 1. Суддівство та оцінювання.

Робота по сліду:

(для порід Німецький Дратхаар та Німецький Курцхаар)

 1. Під час слідової роботи оцінюють роботу собаки носом по сліду зайця (лисиці) чи за винятком по сліду фазана, якого він не бачив, або який вже зник із поля зору. Провіднику дозволено поставити собаку на слід та супроводити його по сліду на відстань до 30 метрів.
 2. Необхідно оцінити бажання до слідової роботи і впевненість роботи по сліду.
 3. Вважають, що собака демонструє явне бажання до слідової роботи в тому випадку, коли він включається в роботу і йде по сліду з урахуванням відповідних умов (грунт, рослинність, погода і т.д.), працює з бажанням, впевнено, а також докладає зусиль продовжити роботу в складних умовах. Під час оцінки бажання працювати по сліду необхідно також враховувати здатність собаки спокійно знайти слід і продовжити по ньому роботу, якщо дичина зникла із поля зору собаки. Або ж собака припиняє роботу по сліду, або взагалі йде в безсистемний пошук.
 4. Впевненість роботи по сліду оцінюється за поведінкою собаки під час роботи, а саме, наскільки стабільну поведінку він демонструє і чи спроможний впоратися з азартом і бажанням отримати здобич. Це визначає здатність в складних умовах, перш за все, спокійно шукати прокладання сліду та самостійно і впевнено просуватися по сліду в спокійній манері.
 5. Під час остаточного оцінювання роботи по сліду в пріоритеті має бути бажання працювати, впевненість роботи і складність умов місцевості, а не довжина відпрацьованого сліду. Собака, який при виникненні перших труднощів відразу перериває роботу (навіть при опрацюванні довгої ділянки сліду), не може отримати оцінку «дуже добре» за слідову роботу.

Робота по сліду повинна бути розбірлива по всій довжині сліду.

 

Використання Чуття:

 1. Під час пошуку собака демонструє чутливий ніс, перш за все, частим знаходженням дичини, далі потяжкою дичини, короткими маркуваннями по запаху дичини і, в деяких випадках, короткими маркуваннями по запаху співочих птахів.
 2. Під час роботи по сліду необхідно звертати особливу увагу на реакцію собаки в разі втрати сліду, при зіткненні і перетином іншого сліду і на здатність повернутися на попередній слід.
 3. З цих спостережень складається загальна оцінка за використання відчуття, яке собака демонстрував під час своєї роботи.

Пошук:

Під час пошуку головним критерієм для оцінки є бажання знайти дичину. Крім цього, пошук повинен бути старанним, широким, енергійним, наполегливим і відповідати умовам місцевості. Планомірний пошук на цих іспитах ще не потрібен. Переважний рух риссю під час пошуку може бути оцінено не вище, ніж на оцінку «добре» (7 балів).

Стійка:

 1. Вважається, що успадковані природні якості по стійці собака демонструє тоді, коли він показує напружену зупинку по знайденій дичині стоячи або лежачи. Витримка під час стійки, на цьому етапі від собаки не потрібна. Під час оцінки стійки необхідно враховувати особливі складності для роботи собаки,- якщо дичина не залишається на місці, а пересувається. Випадкове натрапляння не вважається помилкою. Собаки, які уникають зустрічі з відчутою дичиною (навмисне пропускають) не можуть здати іспит.
 2. Стійка на хутрового звіра або пернату дичину оцінюється рівнозначно. У виняткових випадках для оцінки стійки може бути прийнята до уваги стійка на запах співочих птахів.

Контактність та слухняність:

 1. Контактністю вважається прагнення собаки тримати зв'язок зі своїм провідником. Крім того, собака також демонструє контактність своєю поведінкою в момент спускання з повідка або взяття на повідок, візуальним контактом з ведучим у процесі пошуку і в момент стійки, а також постійним контактом з провідником на великих відстанях. Показовою є поведінка собаки після переслідування дичини/звіра, а саме, намагається він повернутися в командну роботу з провідником чи користується можливістю піти в самостійне полювання і подальше переслідування.
 2. Слухняність оцінюється в ході всього випробування. Загальна оцінка може звучати так: «дуже добре», «добре», «задовільно», «незадовільно», без присвоєння робочих балів. Слухняність показує, наскільки собака керований під час роботи, а саме, чи виконує він команди (свисток або голосову команду) свого провідника. Під час зустрічі з дичиною/звіром слухняності від собаки не потрібно. Собаки, які отримали оцінку «незадовільно», внаслідок постійного примусового впливу з боку провідника, не можуть здати випробування і повинні бути відсторонені від подальшого проходження випробувань, так як це робить їх власну оцінку неможливою і заважає проведенню випробувань.

Оцінка ставлення до пострілу:

Для визначення ставлення до пострілу під час роботи собаки в пошуку провідник або стрілець (біля провідника) повинен здійснити два постріли дробом з часовим інтервалом не менше 20 секунд (собака має перебувати  далеко від провідника, на відстані пострілу дробом). Якщо не вдалося точно визначити поведінку собаки під час пострілу, це випробування необхідно повторити не раніше, ніж через 30 хвилин. Якщо з першого разу вдалося чітко оцінити поведінку собаки під час пострілу, повторення випробування на ставлення до пострілу не допускається.    Під час оцінки ставлення до пострілу в полі реакція собаки на постріл може проявлятися в різній формі (позитивно/негативно). Розрізняють такі види ставлення собаки до пострілу:

 1. Стійкий до пострілу. Стійким до пострілу вважається собака, який не прявив ніякої негативної реакції на постріл (острах/переляк) і з радістю продовжив роботу (пошук).
 2. Легка чутливість до пострілу. Легку чутливість до пострілу демонструє собака, в реакції якого помітний загальний острах, але це в цілому не перешкодило собаці продовжити роботу (пошук).
 3. Чутливий до пострілу. Чутливим до пострілу вважається собака, який демонструє страх і шукає захисту у провідника, або постріл призводить до відмови від роботи, але після цього протягом однієї хвилини собака продовжує роботу (пошук). Постріл негативно впливає на ширину і швидкість пошуку.
 4. Дуже чутливий до пострілу. Сильну чутливість до пострілу демонструє собака, який проявляє переляк, шукає захисту у провідника, або після пострілу відмовляється продовжувати роботу і здатний продовжити пошук більше як через одну хвилину. Постріл негативно впливає на ширину і швидкість пошуку.
 5. Страх пострілу. Страх пострілу демонструє собака, який, замість того, щоб шукати захисту у провідника, тікає, і для продовження роботи (пошуку) необхідний сильний примусовий вплив з боку провідника.

Собаки, у яких виявлена сильна чутливість і страх пострілу, не можуть успішно здати випробування. Однак, в інтересах селекції їх роботу необхідно оцінити.

Якщо собака при вигляді рушниці не відходить від провідника або відходить недостатньо далеко (відстань пострілу), це розцінюється, як «не оцінено».

Те ж саме стосується собак, які відмовляються від подальшої роботи після першого пострілу без ознак виявлення стразу. В такому випадку ці собаки не можуть успішно здати випробування. В обох сумнівних випадках можливе повторення перевірки на ставлення до пострілу не раніше ніж через 30 хвилин.

Спостереження за характером і поведінкою:

Спостерігають за характером і поведінкою собаки відповідно до критеріїв, зазначених у додатку до цих Правил.

Ці тестові клубні юніорські іспити (ТJP-UA) за цими правилами на території України проводять  структурні підрозділи КСУ разом з монопородними клубами КСУ.

До цих іспитів допускають собак з родоводами КСУ-FCI

Ці правила розроблені аналогічно до німецьких  правил та правил країн членів МКФ, які використовуються у чистопородному розведенні мисливських лягавих собак різних порід.

Судити ці іспити за цими правилами, як Головний суддя, можуть судді з категорією, не нижчою, ніж суддя національної категорії з Лягавих з правом суддівства випробувань та змагань рангу САСТ на території України. Другий і третій суддя можуть бути судді КСУ, у яких відкрита I-а категорія «Лягаві» з правом суддівства випробувань та змагань рангу САСТ другим та третім членом суддівської комісії.

Результати випробувань/іспитів (ТJP-UA кількість отриманих  балів) вносять до оцінюваного аркуша, диплому, в нагородну книжку та родовід.