Правила проведення випробувань доктора Клемана

 Правила

проведення випробувань доктора Клемана

       (Dr. Kleemann) -  селекційний тест           

        від 17 березня 2007 року

I. Мета випробувань

(1) Союз Німецький курцхаар проводить випробування  псів і сук ,що проявили себе, як особливо цінні плідники з усіх областей розведення породи на випробуваннях  еліти з метою:

а) визначити особливо придатних для розведення псів і сук;

б) отримати огляд про стан племінного розведення німецьких курцхаарів;в) стимулювати заводчиків для підвищення результативності в розведенні породи.Собаки повинні характеризуватися постійними дуже високими результатами, показаними на попередніх випробуваннях і на практиці, і виявленою витривалістю, стійкістю породних якостей і хорошою реакцією.

(2) Цей іспит може виконувати свої завдання тільки при пред'явленні найвищих вимог, що далеко виходять за межі умов загальних породних і практичних випробувань.                                         

II. Умови для допуску  

§ 2 

(1) На участь у цих випробуваннях можуть бути заявлені собаки, зареєстровані в племінній книзі німецьких курцхаарів і виконали нижче перераховані передумови для допуску:Собаки повинні

а) на трьох іспитах - Дербі, Солмс і АZP - отримати щонайменше два дипломи 1 ступеню, причому для кожного іспиту допустимо лише одноразове повторення. Одного випробування Дербі мало, але проходження його обов'язково.

б) на робочих випробуваннях Союзу мисливських собак  (VGP) - отримати один диплом 1 ступеню,

в) за екстер'єр в своєму віковому класі отримати мінімальну оцінку «дуже добре»,

г) зуміти довести на мисливській  роботі свою витривалість,

д) вже пройти  іспит з подачі або іспит Союзу мисливських собак по слідовій роботі (по поту). Собаки, які склали випробування по роботі на воді на вищеназваних іспитах (Solms, AZP і VGP) на підставі існуючих положень про винятки з правил, без предметного виду «Робота по качці на водоймах з великою кількістю укриттів» (одна частина загального іспиту) або отримали по цьому предмету оцінку нижче, ніж «дуже добре», повинні додатково підтвердити оцінку «VBR-E» з результатом «дуже добре».

(2) Собаки, у яких під час попередніх іспитів було встановлено боязньпострілу або інші слабкості характеру і собаки з дискваліфікуючими породними недоліками не допускаються до участі у випробуваннях.

(3) Собаки з-за кордону, зареєстровані в одній з визнаних іноземних племінних книг, допускаються до випробувань за умови виконання ними наведених в пункті 1 або відповідних їм вимог за рішенням керівної президії. При цьому використовуються найсуворіші критерії.

(4) Умови для допуску виконуються в день подачі заявки на участь у випробуваннях.

(5) Подача заявки на участь у випробуваннях здійснюються через Президентів відповідних клубів у встановлений при призначенні випробувань термін.

(6) Якщо існує необхідність в обмеженнях для допуску до участі в випробуваннях, вони визначаються керівною президією. Про прийняття обмежень повідомляється при оголошенні про проведення випробувань.

(7) Претензії щодо відмови на право участі у випробуваннях не розглядаються. Союз залишає за собою право на прийняття рішення.                                          

I I I. Організація випробувань                                                            

§ 3 

(1) Випробування  доктора Клемана проводяться, по можливості, навесні. За необхідності в залежності від часу проведення випробування  підрозділяються на польові випробування і випробування на воді. Термін проведення визначає розширений склад президії мінімум за рік до початку проведення. 

(2) До завдань Союзу входить підбір тільки таких угідь, які багаті дичиною і відповідають всім іншим вимогам, що пред'являються до подібних випробувань. 

(3) Президент Союзу призначає керівника випробувань. Клуби пропонують особливо досвідчених суддів в своїх областях. Остаточне прийняття рішення про призначення експертів з випробувань і екстер'єру належить Союзу.

(4) Захід підрозділяється на три частини:1. Показ, оцінка і обговорення собак в рингу.2. Випробування роботи в полі і на воді.3. Показові виступи  собак, що  витримали іспит.                                           

IV. Проведення іспиту                                 

Розділ 1: Показ собак в рингу                                                          

§ 4 

(1) Показ собак  в рингу включає, окрім власне оцінки екстер'єру, обговорення собак щодо їх походження, лінії розведення і їх результатів на іспитах і в розведенні. (2) Собаки, які не отримали в день іспиту, як мінімум «дуже добре» за екстер'єр, не допускаються до участі в іспиті.                    

Розділ 2: Випробування в полі і на воді                                                         

§ 5                  

Предметні види випробувань і принципи оцінки 

(1) Собаки можуть проходити випробування за всіма предметними видам в одній групі, але також можуть екзаменуватися в окремих групах. Польова робота і Робота на воді. Якщо випробування проходять в предметних групах, то при проходженні випробувань на чуття і слухняність вирішальне значення має оцінка експертної групиРобота в полі при умові врахування оцінки експертної групи Робота на воді. Псів і сук судять окремо.

(2) При оцінці собак пред'являються найвищі вимоги донижче вказаних предметних видів.

(3) Племінні  випробування  (селекційний тест д-ра Клемана) складається з наступних предметних видів: 

Робота в полі 

Чуття

Пошук

Стійка, стиль ходу, утримання і поводження з дичиною

Робота на воді

Робота без качки на водоймах з великою кількістю укриттів

Робота по качці на водоймах з великою кількістю укриттів

Подавання

Подавання вбитої качки

Подавання  вбитої куріпки або фазана 

Слухняність

Слухняність при контакті з дичиною, реакція на постріл

Слухняність без дичини і взаємодія з ведучим

Подавання куріпки або фазана оцінюється в тому випадку, коли дичина вбита перед собакою.

(4) При оцінці результатів за предметними видам Чуття, Слухнянсть і Взаємодія з ведучим повинні бути узгоджені і визначені предметні групи.                                           

Робота в полі                                                              

§ 6 

а) Загальні положення 

(1) При роботі в полі кожній собаці надається не менше 4 запусків, кожен як мінімум по 15 хвилин, якщо вже до цього не виникли причини для зняття з випробувань. Судді повинні прагнути багаторазово (одного разу мало) навести кожну собаку на дичину, щоб винести впевнену, незалежну від випадковостей думку про роботу.

(2) Випробування можуть проводитися як індивідуальний, парний пошук або як комбінація цих форм, в залежності від сформованих на даний момент найбільш сприятливих умов. 

(3) Собака, що не показала хороших результатів у роботі в полі, не допускається до випробувань на воді. 

б) Окремі предметні випробування­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1. Чуття

(1) Якість  нюху в значній мірі можна оцінювати побічно тільки за допомогою уважного спостереження за багатьма ознаками. Тому оцінка передбачає наявність у суддів великих знань і багатого досвіду для можливості адекватної оцінки таких відповідних умов, як рослинний покрив, напрямок вітру і т.п. 

(2) У собак з тонким чуттям їх робочий стиль визначається, перш за все, використанням чуття. Ці собаки «висять» носом на вітрі, відзначають чуттям дичину або птицю, рухають носом на стійці, швидко знаходять, далеко тягнуть і вміють точно показати дичину. Більш горизонтальне положення голови в порівнянні з опущеним є ознакою хорошого чуття і часто дозволяє зробити висновок про його якість. 

2.Пошук 

Пошук повинен проводитися по всій території, бути активним, планомірним, постійним і витривалим, ні в якому разі не біганиною без концентрації і сталості, не бути орієнтованим на око. Стиль пошуку повинен характеризуватися використанням чуття і бажанням знайти дичину. В іншому за пошук дається тим більше балів, ніж краще він узгоджується з територією, рослинністю і вітром, і характеризується розумною мисливською поведінкою.Гарне членування простору, цілеспрямований підхід до укриття, правильні завороту згідно вітру мають таке ж велике значення для оцінки пошуку, як і відповідний території і рослинному покриву темп і активний по всьому простору, налаштований на витривалість галоп. 

3. Стійка, стиль потяжки, манери поведінки при виявленні дичини 

1) Собака повинна робити стійку або лягти, позначаючи знайдену нерухому пернату дичину до тих пір, поки не підійде ведучий або дичина сама по собі не підніметься або не полетять. Короткочасної зупинки недостатньо. Як стійка оцінюється, головним чином, тільки позитивна стійка, тобто стійка безпосередньо по дичині. Повторювана переконлива стійка без дичини (порожня стійка) є ознакою нетвердої стійки і оцінюється як недолік.

(2) Якщо собака наштовхується на свіжий слід або дичину, пробігає перед нею, то своїм спокійним ходом або цілеспрямованим загоном вона повинна показати вміння знайти дичину і утримати її.

(3) Точні дії свідчать про гарну польову роботу курцхаара. Саме такі якості мають показувати наші кращі племінні собаки. Ці ж вимоги висуваються до секундування або стійці в парі. При парній роботі собаку, що йде другою, слід утримувати звуковим або візуальним знаком.                                         

Робота на воді                                                     

§ 7      

Робота без качки на  водоймах з великою кількістю укриттів 

(1) За наказом свого ведучого без будь-яких подальших команд собака повинна йти в воду і вести в очереті пошук без припинень. Робота з пошуку повинна складати 5 - 10 хвилин.

(2) При пошуку без качки в водоймах з великою кількістю укриттів собака повинна довести свою впевненість і пристрасть плавати, і одночасно показати, що її можна вести і керувати. Для цього слід посилати собаку приблизно на відстань 30 метрів по воді до протилежного берега. 

(3) Робота оцінюється тим вище, чим менше допомоги надає собаці ведучий і чим ретельніше вона обшукує певні  ділянки укриття. 

(4) Собака, яка не отримала 4 бали за цю роботу, не допускається до проходження випробувань з пошуку, з качкою. 

Пошук качки на  водоймах з великою кількістю укриттів 

(1) Собаку посилають в пошук на випробувальній водоймі, в якій знаходиться щонайменше одна нездатна літати качка. 

(2) Собака повинна самостійно шукати і знайти качку. При подаванні дуже важливо, щоб собака правильно використовувала чуття і знайшла качку в укритті або по водному сліду. При цій роботі собака повинна одночасно довести свою витривалість, стійкість і пристрасть до плавання. 

(3) Ведучий може управляти собакою і допомагати їй при роботі, однак, якщо постійно необхідний вплив з його боку, це знижує оцінку. 

(4) Як тільки собака видавлює качку з укриття і, бачачи її, починає явне переслідування, ведучий або певна і правомочна на це особа відстрілює качку, якщо це можливо без порушення безпеки. 

(5) Собака повинна самостійно принести вбиту качку. 

(6) Якщо собака при первинному виявленні качки не приносить її самостійно, її знімають з випробувань. Якщо собака побачила качку, качка вважається знайденою. (7) Судді припиняють роботу собаки, як тільки вони можуть дати заключну оцінку, навіть якщо собака не видавила качку з укриття. 

(8) Якщо у собаки не було можливості принести вбиту перед нею качку, то вбиту качку кидають далеко в відкриту воду і собака повинна її принести. При цьому в напрямку качки на воді дається один постріл, але лише тоді, коли собака пливе в глибокій воді.                                                                                                   

Подавання                                                                  

§ 8 

1. Подавання вбитої качки 

(1) Собака повинна вміти правильно приносити вбиту качку. При цьому оцінюється виконання подачі, тобто спосіб, як собака бере, несе і подає дичину. Правильне підняття і несення дичини проявляються в тому, що собака правильно використовує захоплення. Як недолік оцінюються занадто сильне або занадто нерішуче захоплення, утримання і несення. М'яття дичини оцінюється як недолік і особливо відзначається при розподілі премій. Правильна віддача проявляється в тому, що собака підходить до ведучого з принесеною дичиною, сідає біля нього без команди або після простої, не гучної, команди ведучого і утримує дичину в пащі до тих пір, поки ведучий,  не вихоплюючи її різко,  забирає цю дичину . 

(2) Поліпшення захоплення невдало схопленої в воді качки не розглядається як недолік собаки. (3) Якщо собака сильно мне, щипає, рве або закопує дичину, її знімають з іспиту. 

2. Подавання  вбитої куріпки (фазана) 

Якщо випробування проводяться восени і в полі є можливість стріляти дичину перед собакою, то собака повинна правильно принести вбиту дичину. Що стосується способу подавання, то в цьому випадку відповідно діють вимоги щодо подавання качки.                                                                                          

Слухняність                                                             

§ 9 

1. Слухняність при контакті з дичиною, реакція на постріл

 (1) Предметне випробування включає слухняність при контакті з дичиною (перната дичина, чотиринога дичина) і перевірку реакції на постріл. Без спонукання собака не повинна наскакувати на рухому, ще не вбиту птицю. Собака повинна утримуватися окриком або свистом від переслідування чотириногої дичини.  

(2) Не розглядається як недолік, якщо собака бачить падіння підстреленого птаха і, не чекаючи команди на подавання, самостійно приносить її. Якщо перната дичина не впала або собака не бачила падіння, вона повинна зупинитися на постріл без окрику або свистка, до отримання команди «До мене» або команди на пошук. Реакція на постріл може перевірятися також як альтернатива на видимій чотириногій дичині. Сильний вплив на собаку з боку ведучого відповідним чином впливає на зниження оцінки. 

(3) Собаки,що  двічі не показали слухняності при роботі з чотириногою дичиною, знімаються з іспиту. 

2. Слухняність  без контакту з дичиною і взаємодія з ведучим 

(1) Слухняність без контакту з дичиною проявляється в керованості і в тому, що собака негайно виконує почутий  і сприйнятий нею наказ свого ведучого (окрик, свисток, жест). Слухняна собака повинна по свистку або по якомусь іншому особливому наказу негайно перервати роботу і продовжувати її в іншому зазначеному напрямку.

(2) Необхідна взаємодія з ведучим проявляється в тому, що собака в будь-який час без примусу орієнтується на свого ведучого, підтримує з ним контакт і готова допомагати йому. Оцінка за співпрацю ставиться тим вище, чим більше воно створює враження безсловесної, добре зіграної, безперешкодної командної роботи.                                                                                 

Розділ 3: Показові виступи собак, які досягли хороших результатів                                            

§ 10 

(1) Після закінчення випробувань представляються всі собаки, які успішно пройшли випробування, ще раз у формі парного пошуку або будь-яким іншим прийнятним для цього способом. Показані при цьому результати жодним чином не впливають на загальну винесену оцінку.

(2) Для цього необхідно підібрати багаті дичиною угіддя, щоб надати собакам можливість підтвердити свої здібності, включаючи секундування і стійку в парі по дичині.  

Мінімальні умови для отримання титулу «Курцхаар-переможець»                                                     

§ 11 

(1) Титул «Курцхаар-переможець» присуджується як найвища нагорода Союзу Німецький курцхаар псам і сукам, які змогли здати селекційний тест  доктора Клемана (Dr. Kleemann). 

(2) Мінімальну кількість балів представлено нижче: 

Робота в полі

Чуття -                                                                       LZ     4

Пошук -                                                                     LZ     4

Стійка, стиль ходу, утримання і поводження з дичиною -                                   LZ     4

Робота на водіРобота без качки на водоймах з великою кількістю укриттів -                            LZ      4

Робота по качці на водоймах з великою кількістю укриттів -                             LZ     4

Подавання

Подавання підстреленої качки -                     LZ     3

Подавання  вбитої куріпки (фазана)             LZ     3

Cлухняність

Cлухняність при контакті з дичиною, реакція на постріл -                                              LZ     3

Слухняність без контакту з дичиною і взаємодія з ведучим -                                        LZ    4  

Подавання  куріпки або фазана оцінюється лише в тому випадку, якщо дичина була застрелена перед собакою.                                            

Процедура пред'явлення претензій                                                        

§ 12 

Право подачі апеляції належить тільки ведучому виступаючої на іспиті собаки.

Процедура заяви претензій  встановлена ​​в § 20 Загальних положень.                                                                                   

Відшкодування витрат                                                     

§ 13 

Сума відшкодування витрат суддям може бути остаточно обмежена клубом ,що іх призначив за попередньою постановою; у разі затвердження призначення , суддя заявляє про свою згоду на встановлене відшкодування. 

Ці положення про іспит було прийнято  загальними зборами Союзу Німецький курцхаар ( Deutsch-Kurzhaar-Verband) 17 березня 2007 року та змінені 17 березня 2018 року. Набуває  чинності 1 квітня 2018 року.

__________________________________________________________

Переклад з розділу Ordnungen des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes  сайту DEUTSCH-KURZHAAR-VERBAND E.V.з німецької мови на украінську , здійснено  суддею   FCI з робочих якостей лягавих собак КСУ Трояном  І.В.  Дата перекладу:  1-5  березня 2021 року.